Administrate Post:

رشد کسب و ک

lvl 1: Loincloth
3
26/08/22
posted 1 month ago

یکی از اشتباهات بزرگ صاحبین کسب و کار و مدیران کسب و کار این است که رقبای کسب و کار را تحلیل می کنند و این کاملا اشتباه است شما تمرکز برای اینکه بتوانید رشد کسب و کار انجام دهید نیاز دارید و این تمرکز را نمی توانید در هر جایی صرف کنید پس باید تمرکز بسیار بالایی را برای کسب و کار خود داشته باشید تا کسب و کارتان با سرعت بیشتری رشد کند.

 

پلتفرم آموزش رشد کسب و کار استاد کوچ

Post a Reply